Adults

La Biblioteca de Moià ofereix dos clubs de lectura d’adults: un de novel·la i un altre dedicat exclusivament al teatre.

En primer lloc, hi ha el club de lectura de novel·la, tot i que esporàdicament s’alterna amb altres gèneres literaris com la poesia o contes. La tertúlia sol ser el darrer dilluns de cada mes i està dinamitzada per Marian Baqués, o bé per experts en l’autor o tema que es treballa. De tant, en tant, es convida l’autor d’algun dels llibres, per tal de tenir una experiència més enriquidora, directa i entenedora de l’obra.

Per altra banda, des del 2017, es programa el club “Llegir teatre” dedicat exclusivament a aquest gènere literari. Les trobades són un cop per trimestre. Les tertúlies les dinamitza Elvira Permanyer; i habitualment, un cop comentada l’obra a la biblioteca, es va al Teatre Nacional a veure la funció.