Història de la Biblioteca

Història de la Biblioteca

La Biblioteca de Moià fou inaugurada el 16 d’agost de 1935, impulsada per l’Associació Pro-Monument Francesc Viñas i sota la direcció de la Caixa de Pensions. Era un equipament excepcional per a l’època, amb 155m2 i amb trenta-dos punts de lectura i amb una decoració clàssica que seguia les pautes del seu temps. El seu fons documental constava de 1.575 llibres i quinze capçaleres de revistes. La biblioteca estava situada a l’antiga casa de Josep Coma, coneguda popularment com Cal Cristo; on es troba ubicada encara avui.

Durant la Guerra Civil la bibliotecària Lourdes Solà va obrir el centre pràcticament cada dia, malgrat les dificultats. Pel gener de 1939, amb l’entrada del bàndol nacional al poble, la biblioteca va tancar durant nou mesos, en els quals va ser saquejada i un total de 165 llibres van desaparèixer. A partir d’aquell moment, es va imposar la llengua castellana en tots els tràmits corresponents a gestió diària de la biblioteca, i es va deixar de fer el préstec individual, que no es va restituir fins al 1971.

Els primers canvis en les instal·lacions de la biblioteca no es van fer fins als anys cinquanta quan s’hi va instal·lar calefacció de carbó amb els seus corresponents radiadors. Però no va ser fins als anys 1978-1979 que es va dur a terme una remodelació completa de les instal·lacions, tant pel que fa al mobiliari –noves prestatgeries, augment dels punts de lectura gràcies al canvi de taules i cadires..- com a la disposició de l’espai, dividit a partir d’aquell moment en una zona per a infants i una altra per a adults, així com una nova il·luminació.

En el 1997, i després que la Caixa dissolgués la seva Xarxa de Biblioteques, l’ajuntament es va fer càrrec de la biblioteca, malgrat que la Caixa seguia aportant el fons documental i va atorgar a l’ajuntament vint milions de pessetes per a engrandir la biblioteca i adaptar-la als mínims exigits per la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona per tal d’integrar-la a la seva organització.

A partir d’aquest moment es projecten per a la biblioteca dues grans fases de remodelació: la primera, inaugurada en el 1999, representava l’ampliació de la planta baixa i la informatització dels processos de treball, i la segona, inaugurada en el 2006 va representar l’adequació del primer pis de l’edifici per dotar la biblioteca de més serveis, com la secció d’audiovisuals i espaiwifi, i de més superfície l’espai disponible.

Més informació