Novetat: “Economía circular”

Novetat: “Economía circular”

economia-circularEconomía circular: un nuevo modelo de producción y consumo sostenible d’Ignacio Belda Hériz

Madrid: Tébar Flores, 2018

El canvi climàtic, la sobreexplotació dels recursos i la destrucció dels ecosistemes, provocats per un sistema de producció i consum desmesurats, són reptes als quals s’ha d’enfrontar la societat actual. Les organitzacions internacionals estan buscant alternatives per poder fer front a aquests reptes i, entre totes les explorades, una de les respostes més efectives rau en el fenomen que coneixem amb el nom d’economia circular.

L’economia circular és encara una matèria sobre la qual és complicat treballar i legislar, i aquest llibre tracta de compilar aquesta informació per desenvolupar una idea clara sobre la mateixa i conscienciar sobre els avantatges que té la seva aplicació. També aborda les possibles vies d’implantació; la tasca de la Unió Europea i les principals polítiques i mesures que s’han pres per facilitar la seva implantació, així com el grau d’aplicació d’aquestes polítiques en el territori de la UE, fent especial èmfasi en el nostre país.

Finalment es mostren alguns casos d’èxit d’empreses que han aplicat l’economia circular, per a demostrar, d’una manera més pràctica, quins són els avantatges que comporta aplicar aquest nou model.

Recomanat al prestatge de consum alternatiu de la BibliotecaVirtual.