Sap què és l’Educaentorn?

Sap què és l’Educaentorn?

Amb Educaentorn, la Diputació de Barcelona posa a l’abast de tots els ens locals de la província una eina que permet recollir i gestionar l’oferta de serveis, activitats i recursos existents a cada municipi. Fer un ús pedagògic i formatiu d’aquesta oferta, pot aportar un valor afegit a l’experiència educativa i vital dels estudiants i de la ciutadania en general, aportant-los nous coneixements que facilitin els seus aprenentatges i fomentin una millor vinculació amb l’entorn en què viuen.

edutron